Beads doll index


Akashi-no-Onkata
Aki-konomu-Chugu
Fujitsubo-no-Chugu
Hana-chiru-sato
Kiritsubo-no-Koi
Murasaki-no-Ue
Princess of Akashi
Sue-tsumu-hana
Yugao
Tama-kazura
Wakamurasaki
Oborozukiyo
Ama-gimi
Ukifune
Onna-San-no-Miya new
Gen-no-Naishinosuke new
Asagao-no-Himegimi new
Utsusemi new
Last update : August 10, 2014back to English PageTop